Empleo

Más información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170727

Convocatoria de una beca/contrato predoctoral co-financiada por la Fundación Botín y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno en gestión del agua: http://fundaciontatianapgb.org/

 

Más información: http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2016-11-22-16-21-55/convocatorias-para-ocupar-puestos-de-investigacion-y-tecnico-red-biodiversidad-y-sistematica/investigadores-y-tecnico-sede-patzcuaro-espanol-ingles

Más información: https://www.fundacion.uned.es/9750

Más infornación: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=11432

Ver oferta

Más información: http://www.sociedaddelainnovacion.es/oferta-trabajo-consultor-innovacion-educativa/ 

Más información aquí

 

Consultar oferta pinchando aquí.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té la necessitat de cobrir un lloc de treball temporal de la categoria laboral de tècnic/a superior 2, per substitució de maternitat.

 1.        Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Grup A, Tècnic Superior 2, Nivell A2

Centre de treball: Parc de Montjuïc S/N

Localitat: Barcelona

Grup: A

Retribució anual bruta: 29.322,92€

Vinculació: temporal

Jornada: 37.5h/setmana

Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 19:30hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives.

2.        Requisits de participació

§  Preferentment personal amb un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (en compliment de l’article 33.5 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).

§  Requisits imprescindibles:

-          Titulació tècnica o superior en el camp de les Ciències de la Terra: Geologia, Enginyeria geològica, Geografia o Física.

-          Experiència mínima d’1 any en tasques de predicció temporal i espacial d’allaus de neu.

-          Experiència en elaboració de butlletins de predicció d’allaus i presa de decisions en relació el grau de perill d’allaus.

-          Familiaritat amb programari específic de tractament de dades nivometeorològiques

-          Experiència en elaboració de Mapes de Zones d’Allaus i cartografies d’allaus observades.

-          Experiència en elaboració d’estudis de perillositat i risc d’allaus.

-          Coneixement de tècniques de desplaçament sobre terreny nevat.

-          Coneixement del Pirineu

-          Domini ofimàtica

-          Carnet de conduir B1

-          Disponibilitat per treballar en dies festius i caps de setmana.

-          Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de     Política   lingüística, o l’equivalent

 3.        Funcions del lloc de treball

 El tècnic/a escollit s’integrarà en l’equip de predicció d’allaus per a dur a terme les tasques de gabinet i sobre terreny següents. El tècnic/a escollit s’integrarà en l’equip de predicció d’allaus per a dur a terme les tasques de gabinet i sobre terreny següents:

·         Anàlisi de dades nivometeorològiques

·         Observació i registre de dades nivometeorològiques i d’allaus sobre terreny

·         Estimació del perill d’allaus regional

·         Elaboració de butlletins de perill d’allaus

·         Comunicació i gestió del perill d’allaus

·         Prestació de guàrdies de perill d’allaus

 La feina relacionada amb la plaça també inclou la cartografia de zones afectades per allaus, la gestió de la Base de Dades d’Allaus de Catalunya i la redacció d’informes i realització d’estudis de perillositat referents a perillositat per allaus. 

4.        Aspectes que es valoraran

·         Competència idiomàtica en anglès a nivell oral i escrit tècnic.

·         Coneixements en eines auxiliars de cartografia i bases de dades.

·         Familiaritat amb programari específic de tractament de dades en Sistema d’Informació Geogràfica (ArcGis)

·         Coneixements de programari de modelització d’allaus.

·         Eines CAD

·         Màster o postgraus climatologia, meteorologia, riscos geològics. 

5.         Forma d’ocupació del lloc 

Contracte temporal d’interinitat per substitució de baixa per IT seguida de baixa per maternitat. Inici previst en el mes de novembre, finalització prevista en el mes d’abril 2017. 

6.        Participació

§  Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

§  Termini de presentació: 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci al portal ATRI.

§  Especificar en l’assumpte del correu: TES/EP52/2016 - NOM I COGNOMS

§  Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

7.        Procediment de selecció

1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

2.- Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

3.- Es podran realitzar proves psicotècniques de personalitat o anàlisi de competències.

4.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes.