Novedades

La Xarxa de agua pública de Valencia ha presentado el siguiente manifiesto demandando una EGEVASA (Empresa General Valenciana del Agu) pública 100%

 

MANIFEST “PER LA GESTIÓ PÚBLICA DE L'AIGUA. Recuperem una EGEVASA 100% pública”

El proveïment d'aigua i el sanejament d'aigües residuals són serveis públics bàsics que, entre altres coses contribueixen a l’exercici de drets humans fonamentals reconeguts per l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest caràcter fonamental s’ha vist reforçat durant l'estat d'alarma decretat pel govern d’Espanya per frenar l'expansió del coronavirus al establir que "els serveis d'aigua i sanejament d'aigües residuals passen a ser serveis essencials per garantir els nivells de salubritat i higiene".

Els drets humans queden plenament garantits quan la gestió és pública i no està condicionada pels interessos mercantilistes que imposa el mercat. Així ha estat reconegut en un recent informe de Nacions Unides dirigit per Léo Heller, relator especial de el dret humà a l'aigua en el qual s'afirma que "existeixen riscos específics per a gaudir dels drets humans a l'aigua i al sanejament en els casos de privatització ".

La gestió pública de l'abastament i sanejament és la forma majoritària que utilitzen els països de la Unió Europea per a la prestació d'aquests serveis. L'estat espanyol és un dels pocs en què la gestió privada encara és la forma majoritària de prestació d'aquests serveis en contra de les tendències marcades pels seus socis europeus.

La realitat de la gestió de l’aigua a la Comunitat Valenciana, és que el servei d'abastament i sanejament està en mans privades en més d'un 95% (concessions directes i empreses mixtes), conseqüència de la febre privatitzadora del Partit Popular i la seua clara aposta per la gestió privada, a la que els governs del Botànic encara no han posat fre.

La gestió pública dels serveis bàsics és una exigència que s'ha manifestat, si cap, amb més força durant la crisi sanitària que ara patim. Els Estats Europeus i en particular l'Espanyol han estat conscients el paper vital que exerceixen els serveis de proveïment i sanejament per a la salut de les persones i el funcionament de la societat, d'aquí la necessitat de protegir-los dels interessos mercantilistes.

La societat valenciana, el pobles i ciutats del nostre País, necessitem urgentment recuperar la gestió pública de l’aigua, mitjançant una remunicipalització d’aquest servei essencial.

Tornar a fer d'EGEVASA una empresa 100% pública, recuperant el seu esperit fundacional, és una oportunitat per a disposar d’un instrument públic de suport tècnic i de gestió als municipis que volen millorar els serveis d’abastament i de sanejament recuperant la gestió directa, tot contribuint a la correcció dels desequilibris generats per la situació de oligopoli de fet en el mapa de concessions de la província de València. D’aquesta manera es donaria compliment als acords assolits pels partits que van signar el Pacte de Botànic de: “continuar treballant en la recuperació dels serveis públics privatitzats , reforçar les estructures i entitats públiques en el Cicle Urbà de l'Aigua i assessorar els municipis per millorar la seva gestió.”

Des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública entenem que una EGEVASA pública 100% seria l’instrument per fer possible aquesta política de garantir el dret humà a l’aigua i la gestió pública de l’abastament i el sanejament.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

Antecedents d’EGEVASA

El 1988 es crea per la Diputació de València, l'Empresa General Valenciana de l'Aigua (EGEVASA) amb capital 100% públic amb l'objectiu de “portar a terme els serveis i activitats relatives a la gestió del cicle integral de l’aigua, així com l’execució d’obres i instal·lacions relacionades amb ell”. Durant els primers anys de la seua existència EGEVASA va ser un referent de la gestió del cicle de l’aigua (abastiment d’aigua potable i depuració de residuals) pel seu recolzament als municipis, especialment als menuts.

El menyspreu pel valor del que és públic juntament amb l'interès desencadenat a la fi dels anys noranta pel control empresarial de la gestió de l'aigua en els municipis valencians va precipitar la privatització d'EGEVASA a favor de l'actual GLOBAL OMNIUM. En l’any 1995 el PP accedeix a la Presidència de la Diputació de València i la seua gestió desastrosa d’EGEVASA la porta a una situació de descontrol absolut. Les despeses generals de l’empresa es disparen per la contractació massiva de personal adepte al partit. A juliol de 1998, la sort de l’empresa estava decidida. Es redacta el plec per al concurs de privatització del 49% de les accions i es privatitza EGEVASA. Una vegada privatitzada EGEVASA, després d’uns anys en mans de LUBASA-FACSA -Banc de València, acaba en mans de Aguas de Valencia S.A. (ara rebatejada com a Global Omnium).

En els vint anys transcorreguts, l'interès mercantilista ha prevalgut sobre el públic i la gestió dels seus responsables ha llançat massa ombres sobre les pràctiques realitzades i la seua legalitat. Aquí hi ha la qüestionada legalitat d'alguns convenis interadministratius, el cas d'Aigües de Calp, o el vergonyós procés penal per suborn que encara està pendent de judici en els tribunals que podria fins i tot condicionar la viabilitat de l'empresa.

Des de la privatització, i encara que el Plec de privatització indica que la titularitat del servei del cicle integral de l’aigua de la Diputació continua sent d’aquesta, que la supervisió d’EGEVASA correspon a la Diputació i que les tarifes les ha de fixar ella, el ben cert és que el control per part de la Diputació de València ha anat disminuint fins a ser pràcticament inexistent.

Reivindiquem per tant una EGEVASA 100% pública, transparent, amb participació pública i sense altre objectiu que el servei públic.

Valencia, 8 de enero de 2021

La Red de Agua Pública (RAP) y otras organizaciones sociales, han mantenida un encuentro con 10 grupos con representación parlamentaria con el fin de presentar un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

 

No hay vida digna sin suministros garantizados:

Diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes

 • Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
 • Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

 

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

 1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
 1. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
 1. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.

El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

 • Unidas Podemos
 • Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
 • Junts per Catalunya-Junts
 • En Comú Podem-Guanyem el Canvi
 • Euskal Herria Bildu
 • Más País-Equo
 • CUP-Per la ruptura
 • Nueva Canarias-Coalición Canaria
 • Bloque Nacionalista Galego
 • Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de vivienda de Madrid

Ecologistas en acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

El próximo 15 de diciembre a las 14.00 h. Violeta Cabello y Julia Martínez, de la  Fundacion Nueva Cultura del Agua, imparten la conferencia: "Knowledge co-production and the science-policy interface in water governance". Esta conferencia forma parte del curso online "Water Governance Theoretical Perspectives", que organiza el proyecto NEWAVE (Next Water Governance), en el que participa la FNCA.

La charla abordará de forma sintética tres aspectos interrelacionados: el tipo de conocimiento requerido para una gobernanza avanzada del agua, la coproducción de conocimiento y las claves de una interfaz ciencia-política para una participación deliberativa basada en el mejor conocimiento disponible.

Para asistir a esta conferencia y al resto del curso, que es gratuito, hay que inscribirse aquí: https://www.nextwatergovernance.net/training/newave-e-lecture-series-water-governance-theoretical-perspectives

lecture julia y violeta

Declaración conjunta de los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU en el Día Mundial del Retrete (19 de noviembre de 2020)

“La pandemia de COVID-19 y los derechos humanos al agua y el saneamiento”1

Este año celebramos el Día Mundial de los Inodoros en medio de la pandemia de COVID-19, que pone de relieve la necesidad vital de garantizar el acceso al agua y el saneamiento, en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Hay quien dice que estamos viviendo en la “nueva normalidad”, con la pandemia de COVID-19 cambiando ciertas formas de vida. Sin embargo, para muchas personas, estamos viviendo en un momento de crisis debido a las graves consecuencias de la pandemia COVID-19, que pone en riesgo nuestro sustento. Para muchas mujeres que viven en la pobreza, la falta de acceso al agua y al saneamiento las expone a riesgos de violencia de género y pone en peligro su salud sexual y reproductiva.

Se nos recuerda que una forma de prevenir la propagación del virus es practicar una higiene personal adecuada lavándonos las manos con agua y jabón. “Lavarse las manos con frecuencia” es una simple rutina diaria para muchas personas, pero es un privilegio y un lujo para quienes no tienen servicios adecuados de agua y saneamiento y para quienes se enfrentan a la irónica decisión de beber agua o utilizarla para lavarse las manos.

Como expertos y expertas en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento, una vez más, a los gobiernos de todo el mundo para que apliquen o restablezcan la política de prohibir los cortes de agua y otros suministros básicos y para que garanticen un nivel mínimo vital de agua y de suministros básicos esenciales a quienes tienen dificultades para pagar esos servicios y suministros.

Recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos en su resolución 64/292 de 2010 y en resoluciones posteriores en el último decenio. En 2020, año en que se cumple el décimo aniversario de ese reconocimiento internacional, recordamos a todos los gobiernos, también a los gobiernos locales y subnacionales su compromiso y su obligación en materia de derechos humanos de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento, prestando especial atención a las personas, familias y comunidades en situaciones más vulnerables, incluidos los grupos que sufren discriminación racial y étnica.

Subrayamos que a quien más afecta la pandemia de COVID-19 es a las comunidades más pobres, en particular algunos pueblos indígenas, minorías y comunidades rurales empobrecidas, así como las personas que viven en condiciones de hacinamiento y con dificultades para acceder a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en los campamentos de refugiados y desplazados internos, asentamientos informales o alojamiento temporal de trabajadores y trabajadoras migrantes, entre otros. Por otra parte, estas personas se ven obligadas a salir todos los días para ganarse la vida, a menudo viajando en transportes públicos abarrotados, lo que multiplica los riesgos de contagio. Las necesidades específicas de las personas de edad, que son las más vulnerables en caso de infección, se han visto especialmente exacerbadas por la pandemia, sobre todo en el caso de las personas que viven solas, en residencias de la tercera edad o que necesitan asistencia. En este contexto, en el que la pobreza y la desigualdad crecen cada vez más, es necesario y urgente garantizar el acceso universal al agua y el saneamiento, ante todo porque son derechos humanos, y también porque son esenciales para lograr una higiene adecuada que permita frenar las infecciones y combatir la pandemia.

El 23 de marzo de 2020, el ex Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Heller, junto con otros Relatores Especiales de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento conjunto a todos los gobiernos para que prohibieran inmediatamente los cortes de agua a quienes no pueden pagar las facturas de agua. Observamos con satisfacción que, tras el llamamiento conjunto, muchos gobiernos establecieron medidas de protección social que prohibían la desconexión del agua como parte de las medidas políticas para luchar contra la pandemia, en particular durante el confinamiento. Sin embargo, con el tiempo, en muchos países esa medida de protección que protegía a las personas en situación vulnerable se ha flexibilizado o se ha levantado, a pesar de que la pandemia sigue siendo más activa que nunca, sin que se disponga todavía de una vacuna eficaz. Incluso cuando se disponga de una vacuna, que difícilmente será de acceso universal, el acceso garantizado al agua potable y el saneamiento para todos seguirá siendo esencial para combatir el virus.

Deseamos subrayar que la pandemia de COVID-19 sigue presente y que su impacto no sólo sigue siendo devastador para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo, sino que también sigue aumentando la pobreza y la vulnerabilidad de millones de personas. Muchos países siguen permitiendo que se desconecte el agua cuando los hogares no pueden pagar las facturas de agua. Otros países todavía no han considerado la posibilidad de volver a conectar los servicios de agua a los hogares cuya agua había sido cortada antes de la pandemia. En muchos casos, la falta de instalaciones de higiene resultante de servicios de agua y saneamiento inadecuados e insuficientes en las cárceles, centros de detención, escuelas y otras instalaciones educativas sigue siendo trágica. La situación de las personas sin hogar es aún más devastadora. Además, observamos con preocupación que esta emergencia sanitaria mundial ha hecho que se agudicen las disparidades existentes causadas por la discriminación sistémica y estructural, las políticas y las prácticas que han afectado de forma rutinaria al acceso de la población marginada al agua y el saneamiento y a la seguridad alimentaria.
Las repercusiones son particularmente graves para las mujeres y las niñas, en lo que respecta a sus necesidades específicas de higiene durante la menstruación y su mayor riesgo de sufrir violencia sexual, a pesar de que a menudo son las mujeres las que se ocupan de las familias y las niñas las que recogen el agua para su familia. De hecho, las mujeres y las niñas corren el mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de género, incluida la violación, en los retretes y las instalaciones de agua e higiene y sus alrededores, especialmente en los espacios públicos y compartidos. Además, junto con la falta de instalaciones de higiene y servicios de saneamiento accesibles, afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad en todo el mundo. La obligación legal de realizar “ajustes razonables” y ofrecer servicios personalizados incluye el derecho de asistencia para las “actividades de la vida diaria”, que incluyen el uso de baños y el acceso al agua potable para las personas con discapacidad. Las personas de edad también siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada en este contexto, incluidas las personas de edad con discapacidades y las mujeres de edad.

Mediante este llamamiento conjunto lanzado en el Día Mundial del Retrete, instamos a los gobiernos, así como a los gobiernos locales y subnacionales, a que prohíban la desconexión del servicio de agua a las personas en situaciones vulnerables, dando prioridad al acceso universal al agua y el saneamiento, como derechos humanos.2 Hacemos un llamamiento para que la vida de las personas y sus medios de subsistencia se sitúen por encima de los beneficios y ganancias que buscan los agentes privados que gestionan estos servicios, ya sean públicos o privados. Por último, destacamos que, independientemente de la prevalencia de la pandemia de COVID-19 o de otras emergencias de salud pública, la prohibición de desconectar el agua y los servicios básicos a las personas en situaciones vulnerables debe ampliarse de manera general. Reiteramos que debe garantizarse el núcleo mínimo de los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo momento y en toda circunstancia. Recordamos además los compromisos mundiales contraídos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 3, relativo a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades, y el Objetivo 6, relativo a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas, sin discriminación por ningún motivo. Es necesario promover y aplicar urgentemente cambios normativos y de políticas que transformen la urgente necesidad que plantea la crisis de salud pública en garantías y salvaguardias para hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento a fin de superar la pandemia.
La declaración ha sido firmada por los siguientes titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU:

 • Sr. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
 • Sr. Gerard Quinn, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
 • Sr. Yao Agbetse, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana
 • Sra. Karima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales
 • Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
 • Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación
 • Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente
 • Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
 • Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
 • Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
 • Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
 • Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
 • Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
 • Sr. Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán
 • Sr. Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías
 • Sra. Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad
 • Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
 • Sra. E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
 • Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias
 • Sra. Elizabeth Broderick (Presidenta), Sra. Elena Dorothy Estrada-Tanck, Sra. Meskerem Geset Techane, Sra. Ivana RadačIć, Sra. Melissa Upreti (Vicepresidenta), Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
 • Sr. Livingstone Sewanyana, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo

Traducción no oficial del original en inglés.

Véanse también las recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada en su informe sobre la COVID-19, A/75/148, y las Notas de orientación de la COVID-19 sobre la protección de las personas residentes de los asentamientos informales y la protección de arrendatarios y los pagadores de hipotecas.

Organizan: Grupo Compromis y la Fundación Nueva Cultura del Agua

Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2020

Formato: digital vía Zoom

Horario: 18-20 horas

Inscripcioneshttps://forms.gle/po67GoejRmK88u9AA 

 

Programa

18:00-18:10h: Bienvenida

 • Francesc La Roca, Fundación Nueva Cultura del Agua 
 • Paula Tuzón, Secretaria autonómica de Medio Ambiente 

18:10-18:20h: Ponencia introductoria:  Temas importantes de la gestión municipal del agua, Francesc La Roca

18:20-19:20h: Temas para el debate:

 La definición de marco de regulación y apoyo a los municipios en materia de abastecimiento y saneamientoGonzalo Marín

Gonzalo Marín es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Portavoz de la Red de Agua Pública (RAP) y coordinador de su grupo de trabajo sobre regulación del ciclo urbano del agua. Consultor en recursos hídricos para la FAO, La Unión Europea; y administraciones públicas españolas.

 • ¿Cómo pueden contribuir diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos a la mejora de la gestión municipal de abastecimientos y saneamiento?
 • ¿Qué elementos debería contemplar una buena regulación autonómica para garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento atendiendo a los criterios de accesibilidad, sostenibilidad, participación, rendición de cuentas, etc. defendidos por NNUU?

Oportunidades y obstáculos a la remunicipalización, Eulalio Ávila

Eulalio Ávila es funcionario local de habilitación nacional. Ha sido Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Admon. Local de España (COSITAL) así como Presidente y también Secretario General de la Unión de Directivos Territoriales de Europa (UDITE). Director y coordinador del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua de AEOPAS.

 • ¿Cuáles son las decisiones estratégicas que un ayuntamiento debe adoptar para recuperar la gestión municipal del agua?
 • En las situaciones en que el ayuntamiento no tenga capacidad para rescatar el servicio en el corto plazo ¿qué medidas se pueden adoptar con el fin de mejorar de manera inmediata la calidad del servicio y preparar el camino para la reversión a manos públicas de la gestión?

19:20-19:35 horas: Debate

 

Documentos de lectura sobre los temas: 

 

 

 

 

Reserva fecha para el acto:

AVANZANDO EN EL DERECHO AL AGUA. Los riesgos de la privatización en el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

Martes 10 de noviembre de 2020

Hora 17.30 h

Duración:1h 30 min

Programa en el fichero adjunto

INSCRIPCIÓN en: https://rb.gy/pcteyr

Presentación del acto aquí

Leo Heller

En el marco del proyecto europeo Newave, en el que participa la Fundación Nueva Cultura del Agua, se va a celebrar un curso online sobre "Perspectivas teóricas en gobernanza del Agua". El curso, que será en inglés, consta de 10 conferencias breves entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre. La asistencia a todas o parte de las conferencias es gratuita, previa inscripción. Se podrá solicitar un certificado de curso para quien asista al 80% de las conferencias. El equipo de la Fundación Nueva Cultura del Agua impartirá una de tales sesiones. Tenéis más información sobre el curso y el enlace a la inscripción aquí

Hasta el 29 de diciembre está abierta la consulta pública del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), un instrumento de gobernanza que pretende revisar, y someter a debate, algunos de los enfoques hasta ahora desarrollados en estas materias, buscando una mayor agilidad y eficacia en las medidas señaladas por la planificación hidrológica, en especial en los ámbitos de la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales regeneradas. Toda la información y documentación al respecto puede encontrarse en la siguiente página web del MITECO, en la que se incorporará también en los próximos días una Encuesta-Formulario para conocer el grado de acuerdo con el Plan, y facilitar  la aportación de sugerencias concretas.  

Bajo el lema Cultura Online se inaugura en València una exposición que se podrá visitar hasta el 24 de enero. Uno de los proyectos seleccionados Totesalcarrer, del Col·lectiu Viridian, ha contado con la colaboración de Francesc La-Roca, socio de la Fundación. Se puede acceder al mismo a través de http://www.totesalcarrer.org/

Asociaciones conservacionistas y científicos abogan por mantener la dinámica natural del Trabucador

 • Organizaciones ambientales y conservacionistas, científicos y académicos han firmado un manifiesto conjunto donde solicitan soluciones basadas en la naturaleza para mantener la sostenibilidad física de la barra del Trabucador del delta del Ebro.
 • Los firmantes destacan que la respuesta a los efectos de los fenómenos extremos, como el temporal ‘Gloria’, usando acciones de ingeniería para fijar y aumentar rigidez de este sector del frente costero del delta del Ebro, han fracasado y son la peor solución.

02/10/2020. Asociaciones ecologistas y científicos han firmado un manifiesto en el que describen cómo los efectos tras el paso del temporal ‘Gloria’, acaecido a finales del pasado enero, ocasionaron una gran erosión en una parte importante de las zonas emergidas y sumergidas de la barra del Trabucador, un espacio emblemático y altamente dinámico del frente costero del delta del Ebro.

Tras este proceso erosivo natural de la barra de arena, los firmantes subrayan que se iniciaron tareas de restitución de la morfología del Trabucador mediante la aportación masiva de arenas extraídas tanto de zonas normalmente emergidas del Trabucador como de sectores sumergidos de la bahía de los Alfacs. Sin embargo, lamentan en el manifiesto que las soluciones aportadas por las administraciones públicas inciden en medidas ya aplicadas en el pasado, que no han sido efectivas y que obligan a un mantenimiento periódico, insostenible económicamente y a largo plazo, del Trabucador

La barra del Trabucador se encuentra incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural y la Red Natura 2000, y constituye uno de los elementos más singulares en relación con el patrimonio geológico de las costas del mar Mediterráneo. Por ello, su conservación es un objetivo prioritario en Cataluña, tal como marca la Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Cataluña, al acoger hábitats y especies de importancia internacional.

Soluciones basadas en la naturaleza

Actualmente, existe una tendencia global a utilizar los elementos de la propia  naturaleza para hacer frente a las consecuencias de fenómenos climáticos extremos. Se trata de la adaptación de soluciones que entiendan y aprovechen el funcionamiento de los ecosistemas, más eficaces en términos económicos y ambientales,   pero que aún  no terminan de afianzarse en las Administraciones.

En este sentido, los firmantes recuerdan que en este sector del Delta “el transporte transversal de arenas, que se produce mayoritariamente durante los fuertes temporales, es imprescindible para garantizar la anchura del Trabucador, su desplazamiento y, por tanto, su sostenibilidad”.

Por ello, conservacionistas y científicos apelan en el manifiesto a apostar por las medidas que trabajan a favor del medio natural, lo que se conoce como Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), que son más rentables y a la vez proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos, y ayudan a aumentar la resiliencia a largo plazo. Así, indican que “la solución basada en la naturaleza es la que aprovecha inteligente y gratuitamente la energía y los sedimentos que aportan el dinamismo intrínseco del delta del Ebro. ¿Habrán servido de algo los 350.000 m3 que se han extraído, sobre todo de la parte sumergida de la banda interna de la barra, en los últimos meses? ¿O bien han debilitado su capacidad de autorrecuperación para la próxima tormenta?” En este sentido, los firmantes apuntan en el manifiesto que “puede que la mejor solución sea no actuar y dejar que los procesos naturales regeneren el Trabucador, a pesar de las dificultades que nos provocan a corto plazo”.

Las 36 asociaciones y los 33 científicos apuntan que “todas las actuaciones humanas (creación de motas, plantaciones, diques) que han tenido como objetivo aumentar la rigidez de la barra, no sólo han fracasado sino que han hecho aumentar su vulnerabilidad. Intentar mantener una posición fija del Trabucador es, en todos los términos, la peor solución”, recalcan, por lo que la alternativa cero, la de no actuar, “debe ser considerada seriamente”. Y recuerdan que la actividad salinera en la punta de la Banya es perfectamente compatible con la conservación de los valores naturales, siempre bajo una evaluación ambiental apropiada, aunque compatible no es sinónimo de imprescindible.

“El Trabucador trabucado, ¿problema o solución? Una historia recurrente”